• YÖTG’lerin uzmanlık bilgilerine odaklanan bir iletişim ağ oluşturulması
  • YÖTG’lerin hem Türk hem Alman tarafında görünürlülüğünü arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi (Popüler bilim yayınları, medya, internet sayfası vb.)
  • YÖTG profilinin dinamiğini gözlemleyen anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • YÖTG iletişim ağını bir araya getirecek etkinliklerin organize edilmesi (çalıştay, konferans vb.)
  • YÖTG iletişim ağı tabanlı işbirliği projelerinin gerçekleştirilmesi