Yüksek Öğrenimli Türk Göçmenler (YÖTG) Çalışma Grubu’na ait yayınları bu sayfada bulabilirsiniz.

 

Makale – Erenus Yıldız, Gözde Kara – “Almanya’da E-Atık Geri Dönüştürme Ekosistemi ve Türkiye Açısından Çıkarımlar

İktisat ve Toplum Dergisi -Sayı 117

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#6 – Oğuz Özkan – “Yeni Bir Tarihsel Dönemeç Eşiğinde Bilim, Teknoloji ve Toplum”

Sunum

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#5 – Dr. Şevket Akınlar – “Alman Otomotiv Şirketlerinin İç Kültür ve Yapısı ile Kariyer Olanakları

Sunum

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#4 – Dr. Umut Ekmekçi – “Post Pandemi Sürecinde Kurumsal Sistematik Dönüşüm Modeli”

Sunum

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#3 – Gürcan Tutar – “Açık Yazılım Mimarileri”

Sunum

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#2 – Dr. Hakan Ceylan – “Mikroskopik Robotlar ve Geleceğin Terapi Yöntemleri”

Sunum

 

YÖTG Çevrimiçi Seminer#1 – Dr. Utku Çulha – “Doğadan Esinlenen Robotlar ve Fiziksel Zeka”

Sunum

 

Rapor – “Yenilenebilir Enerji ve Çevre” Çalıştayı

Rapor

 

Rapor – “Ulaşım Teknolojilerinin Geleceği” Çalıştayı

Rapor

 

Haber – “Ulaşım Teknolojilerinin Geleceği” Çalıştayı

Toplum Gazetesi

 

Makale – “Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler –
Beyin Göçünün Yeterince Farkında Mıyız?”

İktisat ve Toplum Dergisi -Sayı 80

 

Söyleşi – Dr. Emir Öngüner

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi – Sayı 84

 

Söyleşi – Gözde Kara – “Türkiye’den Almanya’ya Beyin Göçü Üzerine”

WIRBIZ Dergisi