Yüksek Öğrenimli Türk Göçmenler (YÖTG) Çalışma Grubu’nun ait yayınları bu sayfada bulabilirsiniz.

 

Rapor – “Yenilenebilir Enerji ve Çevre” Çalıştayı

Rapor

 

Rapor – “Ulaşım Teknolojilerinin Geleceği” Çalıştayı

Rapor

 

Haber – “Ulaşım Teknolojilerinin Geleceği” Çalıştayı

Toplum Gazetesi

 

Makale – Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler –
Beyin Göçünün Yeterince Farkında Mıyız?

İktisat ve Toplum Dergisi -Sayı 80

 

Söyleşi – Dr. Emir Öngüner

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi – Sayı 84

 

Söyleşi – Gözde Kara – Türkiye’den Almanya’ya Beyin Göçü Üzerine

WIRBIZ Dergisi